Trưởng ban kiểm soát
 

PHẠM VIẾT LAN ANH

Trình độ: Cử nhân Tài chính, CFA Charter Holder của Học viện CFA (Mỹ)
Quá trình:
2006 - 2008: Chuyên viên phân tích kinh doanh Citibank (Singapore)
2008 - 2009: Chuyên viên phân tích thị trường Thomson Reuters (Singapore)
2010 - 2011: Phó phòng phân tích Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
2011 - 2017: Trưởng phòng đầu tư Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Bản Việt
2018 - nay: Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần chứng khoán Thành Công; Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3, Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group
 
  Danh sách thành viên HĐQT
   
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second