Thành viên HĐQT
 

NGUYỄN NGỌC ĐIỆP

Trình độ: Đại học
Quá trình:
1986 – 1995: Trưởng phòng Kế hoạch Xí nghiệp May Sài Gòn 2 & 3
1995 – 2008: Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3
2008 – 2010: Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần May Da Sài Gòn
2001 – 2015: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3
2016 – nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group
Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3
 
  Danh sách thành viên HĐQT
   
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second