Thành viên HĐQT
 

Ông NGUYỄN QUỐC VIỆT

Trình độ: Đại học
Quá trình:
2007 - 2011: Phó Giám Đốc Quản lý Đầu tư Công ty Chứng khoán Sacombank
2011 - 2013: Quản lý cấp cao Bamboo Capital
2013 - 2016: Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP. HCM
Hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group
Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3
Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Sài Gòn 3 Jean
 
  Danh sách thành viên HĐQT
   
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second