Chủ tịch HĐQT
 

Ông PHẠM XUÂN HỒNG

Trình độ: Đại học
Quá trình:
1968 - 1981: Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. HCM
1981 - 1987: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Công nghiệp TP. HCM
1987 - 1990: Bí thư Đảng Ủy Liên hiệp Xí nghiệp May TP. HCM
1990 - 2017: Lần lượt giữ các vị trí chủ chốt tại Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3 như: Tổng Giám Đốc, Thành viên Hội Đồng Quản trị
Hiện nay: Chủ tịch Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group,
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3
Chủ tịch Hiệp Hội Dệt May Thêu Đan TP.HCM
 
  Danh sách thành viên HĐQT
   
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second