Công ty cổ phần may Sài Gòn 3 nhận danh hiệu

07/03/2019 | Tin tức SG3Group
Ngày 13/10/2018, Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3 vinh dự được Ủy Ban Nhân Dân và Hiệp Hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng Danh hiệu “Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Tiêu biểu năm 2018”
Công ty cổ phần may Sài Gòn 3 nhận danh hiệu
Danh hiệu được trao tặng là sự ghi nhận dành cho những thành quả Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3 đạt được cho những hoạt động, đóng góp trong năm. Danh hiệu cũng là sự động viên, khích lệ to lớn để tập thể Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3 ngày càng phấn đấu hơn nữa để thực thi tầm nhìn chiến lược của Công ty: “Phát triển bền vững”.
 

  Reader Comments

Older articles

Công đoàn cơ sở công ty cổ phần may Sài Gòn 3 được khen tặng

Công đoàn cơ sở công ty cổ phần may Sài Gòn 3 được khen tặng

Vào ngày 05/01/2019, Công Đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3 được Liên...

Quỹ "Người Sài Gòn 3"

Quỹ "Người Sài Gòn 3"

Quỹ “Người Sài Gòn 3” của Công ty cổ phần May Sài Gòn 3 (quận Thủ Đức, TP HCM)...

Lo cái khó của công nhân

Lo cái khó của công nhân

Việc làm ý nghĩa của quỹ xuất phát từ lời dạy của Bác: Chung tay chăm lo đời...

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second